Commissie: Commissie Vorming en Toerusting

Commissie Vorming en Toerusting

E-mail: covoto@ontmoetingskerkrijssen.nl

Commissie Vorming en Toerusting Vanaf 2003 bestaat deze commissie. Het gaat hierbij om een groep betrokken mensen die zowel de predikanten als de wijkteams kunnen ondersteunen. Zij heeft als hoofddoel om de leden van de kerkenraad toe te rusten voor hun taak in het wijk- en kerkenwerk.

Deze groep heet Covoto: Commissie Vorming en Toerusting. De werkzaamheden bestaan uit:

• het uitwerken van het jaarthema van de PKN en het vormgeven van ondersteunend materiaal rond dit thema, zodat dit binnen en buiten de kerk kan worden gebruikt in bijv. groothuisbezoek.
• het evalueren van het gebruik van het aangeleverde materiaal d.m.v. een enquête en dit zo nodig in de kerkenraad bespreken.
• het minimaal twee keer per jaar voorbereiden en verzorgen van toerustingsavonden voor de kerkenraadsleden.
• Het organiseren van avonden op verzoek van de commissie gemeentepastoraat, groothuisbezoek voor de gehele gemeente.
• het op verzoek van de wijkteams helpen bij het opzetten van het uitwerken van groothuisbezoeken zodat de teams zelfstandig te werk kunnen gaan;

Uitleg logo: Het beeldmerk van de Commissie Vorming en Toerusting, kortweg: CoVoTo, bestaat uit drie kringen met de eerste letters van de naam van de commissie: C V T. 1. De kleinste cirkel ben jij zelf. Jij met jouw persoonlijk geloof. Jij met jouw relatie met God. God heeft jou op het oog! 2. De tweede , grotere kring verbeeldt de kerk. God is de Heer van de kerk. Jij bent in deze geloofsgemeenschap een deel van een groter geheel. De kerk heeft jou nodig! Jij bent een schaap van de kudde van de ene Herder. 3. De derde ring is de wereld waarin de kerk als gemeenschap en jij als individu staat. Een wereld waarin veel werk wacht. Waar velden wit zijn om te oogsten.

Vieren en Verbinden

Klik hier (https://www.youtube.com/watch?v=O0Dq0-VYItU) voor een korte film waarin enkele gemeenteleden vertellen wat hen verbind in de Ontmoetingskerk.

 

Functie Naam Tel. Contact
Foto van Gerrit Smelt Voorzitter Gerrit Smelt 0548-517644