Commissie: Gemeentepastoraat

In opdracht van de kerkenraad heeft de commissie gemeentepastoraat, naast het persoonlijk huisbezoek, andere vormen van gemeentepastoraat onderzocht en sinds 2014 is hiermee gestart. Ook wij doen mee met de ontwikkelingen rondom de nieuwe structuur van de kerk en heten vanaf nu Commissie Gemeentepastoraat Avonden (GPA).

De commissie heeft elk jaar, aan het begin van het seizoen een nieuw programma. Gemeenteleden kunnen deelnemen aan verschillende vormen van activiteiten of aangeven dat zij persoonlijk huisbezoek wensen. Informatie is te vinden op onze website www.ontmoetingskerkrijssen.nl/aanmelden of u kunt met uw vragen terecht bij: gemeentepastoraat@ontmoetingskerkrijssen.nl

Commissieleden: 

Alide Oosthoek (voorzitter)

Ineke Rozemuller (secretaris)

Harmen Poortman (penningmeester)

Marjo Postmus

Rineke Keizer

Trijnie Hoogsteen

Freerk Wieringa

Johan Rosman

 

Pastoraal bezoekers:

Omdat een aantal wijken vacant zijn, heeft de kerkenraad aan de commissie gevraagd de pastoraal bezoekers te voorzien van namen van mensen die gevraagd hebben om een persoonlijk huisbezoek. De pastoraal bezoekers is gevraagd het persoonlijk huisbezoek te verzorgen in die wijken die vacant zijn. Zij hebben echter niet de taken die horen bij het ambt van ouderling of diaken, maar hen is net als de ambtsdragers de zorg voor een aantal gemeenteleden toevertrouwd.

De pastorale bezoekers zijn:

Trijnie Hoogsteen Berkenlaan 37
Leny Munneke - Rozemuller Pastoor Petersstraat 91
Gerdien Nijzink - Nijkamp Nassaustraat 3
Annemarleen en Roland Ridder Wierdensestraat 107
Wilma en Freerk Wieringa Stokmansveldweg 10
Albert Wubs Roelf Bosmastraat 123

 

Functie Naam Tel. Contact
Foto van Ineke  Rozemuller-Baan Secretaris Ineke Rozemuller-Baan
Foto van Marjo Postmus-Folkers Marjo Postmus-Folkers
Foto van Alide  Oosthoek-Markvoort Voorzitter Alide Oosthoek-Markvoort 06-10886243
Foto van Erna Meijer-Freeke Lid Erna Meijer-Freeke
Lid Rineke Keizer
Lid Nienke Ris
Penningmeester Harmen Poortman