Commissie: Gemeente-Activiteiten

Gemeente-Activiteiten

E-mail: gemeentepastoraat@ontmoetingskerkrijssen.nl

Nieuwe naam - activiteiten

In de afgelopen periode is er veel afgelast i.v.m. Covid-19. Maar dit betekent niet dat wij als commissie stil hebben gezeten.
Onze naam is gewijzigd: wij heten niet meer GemeentePastoraatAvonden maar: Gemeente-Activiteiten. Verder is onze commissie ongewijzigd.

We weten nog niet hoe alles precies weer vorm kan krijgen. Het is moeilijk om op dit moment een avond te plannen en te organiseren. Daarom hebben we besloten om al onze activiteiten tot, in ieder geval januari 2021, stil te leggen.

Wel kunt u een persoonlijk-huisbezoek aanvragen bij uw eigen ouderling of via onderstaand mailadres of telefoonnummer.
Als u nog vragen- en/of opmerkingen heeft, of een idee voor een activiteit: laat het ons gerust weten!

 U kunt ons mailen: gemeentepastoraat@ontmoetingskerkrijssen.nl

Bellen kan ook:

Alide Oosthoek: 0548-517365/ 06-10 88 62 43

Trijnie Hoogsteen: tel: 0548-517354

 

 

Geschiedenis- commissieleden

In opdracht van de kerkenraad heeft de commissie gemeentepastoraat, naast het persoonlijk huisbezoek, andere vormen van gemeentepastoraat onderzocht en sinds 2014 is hiermee gestart. Ook wij doen mee met de ontwikkelingen rondom de nieuwe structuur van de kerk en heten vanaf nu Commissie Gemeentepastoraat Activiteten(GPA).

De commissie heeft elk jaar, aan het begin van het seizoen een nieuw programma. Gemeenteleden kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten of aangeven dat zij persoonlijk huisbezoek wensen. Informatie is te vinden op onze website www.ontmoetingskerkrijssen.nl/aanmelden of u kunt met uw vragen terecht bij: gemeentepastoraat@ontmoetingskerkrijssen.nl

Commissieleden: 

Alide Oosthoek (voorzitter)

Ineke Rozemuller (secretaris)

Harmen Poortman (penningmeester)

Trijnie Hoogsteen

Freerk Wieringa

Johan Rosman

 

Pastoraal bezoekers:

Omdat een aantal wijken vacant zijn, heeft de kerkenraad aan de commissie gevraagd de pastoraal bezoekers het persoonlijk huisbezoek te verzorgen in die wijken die vacant zijn. Zij hebben echter niet de taken die horen bij het ambt van ouderling of diaken, maar hen is net als de ambtsdragers de zorg voor een aantal gemeenteleden toevertrouwd.

De pastorale bezoekers zijn:

Trijnie Hoogsteen Berkenlaan 37
Leny Munneke - Rozemuller Pastoor Petersstraat 91
Gerdien Nijzink - Nijkamp Nassaustraat 3
Annemarleen en Roland Ridder Wierdensestraat 107
Wilma en Freerk Wieringa Stokmansveldweg 10
Albert Wubs Roelf Bosmastraat 123