Commissie: GemeentepastoraatActiviteiten

GemeentepastoraatActiviteiten

E-mail: gemeentepastoraat@ontmoetingskerkrijssen.nl

In opdracht van de kerkenraad heeft de commissie gemeentepastoraat, naast het persoonlijk huisbezoek, andere vormen van gemeentepastoraat onderzocht en sinds 2014 is hiermee gestart. 

Ook wij doen mee met de ontwikkelingen rondom de nieuwe structuur van de kerk en heten vanaf nu Commissie Gemeentepastoraat Avonden (GPA).

De commissie heeft elk jaar, aan het begin van het seizoen een nieuw programma. Gemeenteleden kunnen deelnemen aan verschillende vormen van activiteiten of aangeven dat zij persoonlijk huisbezoek wensen. Informatie is te vinden op onze website www.ontmoetingskerkrijssen.nl/aanmelden of u kunt met uw vragen terecht bij: gemeentepastoraat@ontmoetingskerkrijssen.nl

Leden commissie: 

Alide Oosthoek (voorzitter)

Ineke Rozemuller (secretaris)

Harmen Poortman (penningmeester)

Trijnie Hoogsteen

Freerk Wieringa

Johan Rosman

Pastoraal bezoekers:

Omdat een aantal wijken vacant zijn, heeft de kerkenraad aan de commissie gevraagd de pastoraal bezoekers te voorzien. De pastoraal bezoekers is gevraagd het persoonlijk huisbezoek te verzorgen in die wijken die vacant zijn. Zij hebben echter niet de taken die horen bij het ambt van ouderling of diaken, maar hen is net als de ambtsdragers de zorg voor een aantal gemeenteleden toevertrouwd.

De pastorale bezoekers zijn:

Trijnie Hoogsteen Berkenlaan 37
Leny Munneke - Rozemuller Pastoor Petersstraat 91
Gerdien Nijzink - Nijkamp Nassaustraat 3
Annemarleen en Roland Ridder Wierdensestraat 107
Wilma en Freerk Wieringa Stokmansveldweg 10