Commissie: Commissie School & Kerk

Commissie School & Kerk

E-mail: schoolenkerk@ontmoetingskerkrijssen.nl

De commissie School en Kerk heeft als doel om te bespreken hoe er binnen de scholen en kerken van Rijssen met kinderen/jongeren omgegaan wordt en wat scholen en kerken voor elkaar zouden kunnen betekenen en van elkaar kunnen leren. Daarnaast organiseert deze commissie om het jaar een studiedag voor alle geïnteresseerde jeugdwerkers binnen onze kerk. 

Binnen deze commissie zijn afgevaardigen van de Hervormde Gemeente, de Open Hof, Reggesteyn, de Passie, PCPO Rijssen en de Ontmoetingskerk.

Heb je vragen over deze commissie of lijkt het je leuk om hier in mee te denken? Neem dan contact op met Carine Kreijkes. 

Functie Naam Tel. Contact
Foto van Chris Veurink Teamlid Chris Veurink
Teamlid Wim van Wingerden 0548-518664