Vasten en Vieren

   11 maart 2019         19.30 tot 21.30

In de zogenaamde “vastentijd” tot aan Pasen vasten veel mensen van maandag tot zaterdag van voedsel of andere ‘pleziertjes’. Het is een beproefde manier om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus en je voor te bereiden op het feest van de Opstanding.  Waar komt dit vandaan en hoe wordt hiermee omgegaan in de diverse geloofsgemeenschappen? Op deze avond denken we hierover dieper na en vragen we ons af “hoe leven we toe naar Pasen” en ervaren we de “Stille week”.

Terug naar de kalender

   Kinderen en jeugd, Jong volwassenen, Gezinnen, Ouderen