Avonddienst - Taize dienst

   17 maart 2019         19:00 uur

In deze dienst gaat mevrouw Venema uit Almelo ons door. De dienst staat in het teken van Taize en heeft als thema: Gelukkig ben jij.... 

Er wordt medewerking verleend door Volkert Boertjes, Aron Bouwhuis, Herman Broeze, Martha Schoterman, Anne-Wil Eertink en Mirjam Wolterink

Schriftlezing: Matteüs 5: 1 t/m 16 (BGT)
Lied 277; Lied 547: 1, 2, 4; Lied 117 D; Lied 527: 1, 2, 3, 4, 5; Lied 45 (Liedboek Taizé: In de Heer); Lied 362: 1, 2, 3; Lied 60 (Liedboek Taizé: Jezus, U bent het licht); Slotlied: Lied 601

Wat is Taize?

‘Taizé’ is een oecumenische gemeenschap van broeders die zich sinds 1944gevestigd heeft in het dorpje Taizé, op een berg in de Bourgogne (Oost- Frankrijk).
De broeders komen uit verschillende christelijke tradities uit zo’n 25 landen,verspreid over de wereld. Zij proberen samen te leven in blijdschap, dankbaarheid, eenvoud en barmhartigheid, als een levend teken van verzoening en broederschap, zoals de boodschap van Christus aan onze wereld luidt.

Ieder jaar komen duizenden jongeren over de hele wereld hier samen om de zoeken naar verbondenheid met God en met elkaar in gemeenschappelijk gebed, zingen, stilte, persoonlijke bezinning en uitwisseling. Door te zingen ervaar je de gemeenschap met elkaar. Het samen bidden moedigt aan om moed en sterkte te ervaren, om bij te dragen aan de opbouw van één mensen-familie en je leven voor de ander in te zetten. De stilte heeft als bedoeling om eenheid en Gods vrede te voelen

Terug naar de kalender

   Kinderen en jeugd, Jong volwassenen, Gezinnen, Ouderen