Avondmaalsdienst bij de Wellehof

   15 juni 2019         15.30 uur

Op D.V. zaterdagmiddag 15 juni om 15.30 uur wordt in de recreatiezaal van het woonzorgcentrum Wellehof het Heilig Avondmaal gevierd.
Deze zaal is te bereiken via de hoofdingang aan de Kattenhaarsweg. 6

Indien u, om b.v. gezondheidsredenen, niet in de gelegenheid bent om op zondag 16 juni aan het Heilig Avondmaal in de Ontmoetingskerk deel te nemen wordt u op zaterdag van harte uitgenodigd en hopen we met elkaar daar een gezegende Avondmaalsdienst te vieren.

Als u vervoer nodig heeft, graag tijdig contact opnemen met de diaken van uw wijk, zodat hij/zij dat voor u kan regelen.
Na afloop van de dienst zaterdagmiddag is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken en nog even wat na te praten.

Ook hier... van harte welkom!

Terug naar de kalender

   Ouderen