Avonddienst

   15 september 2019         19:00

In deze dienst gaat mevr. H.J. van Herk – Berkhof voor. Organist in deze dienst in dhr. P. te Velde.

Collectes:
1e collecte: Diaconie - Eigen werk
2e collecte: CvK - Jeugd

Houd u, houd jij van zingen? Kom dan naar deze dienst! Na een middag van ontmoeten, activiteiten en samenzijn in het kader van de startzondag, sluiten we die startzondag af met de avonddienst. We willen deze avond veel en bekende liederen zingen! Tot eer en glorie van onze God. Peter te Velde begeleidt ons daarbij, op orgel en piano. Ook lezen we twee Bijbelgedeelten, die meer zicht geven op het thema van deze startzondag en het komende seizoen: ‘Samen één’. Beide gedeelten worden met een kort woord toegelicht. Ook zal een gedicht worden voorgedragen. Zingen en lezen, om, daardoor bezield en geïnspireerd, als gemeente op weg te gaan, het nieuwe seizoen in. Lofzang met een koor van stemmen!! Van harte welkom in deze dienst!

Terug naar de kalender

   Kinderen en jeugd, Jong volwassenen, Gezinnen, Ouderen