Avonddienst

   20 oktober 2019         19.00

In deze avonddienst zal ds. D.R. Juyn uit Delden voorgaan, met medewerking van de Ontmoetingsband. Deze dienst wordt er veel gezongen uit de Opwekkingsbundel.

Lezing uit de Bijbel
1 Korintiërs 12: 1-18

Collectes
1e collecte: Diaconie - Dovenpastoraat
2e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen

Terug naar de kalender

   Kinderen en jeugd, Jong volwassenen, Gezinnen, Ouderen