Morgendienst (3e Advent)

   15 december 2019         09.30

In deze dienst zal mevr. H.J. van Herk - Berkhof ons voorgaan. Organist in deze dienst is dhr. P. te Velde.

Collectes:
1e collecte: CvK - Kosten eigen kerkelijke organisatie
2e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen

Terug naar de kalender

   Kinderen en jeugd, Jong volwassenen, Gezinnen, Ouderen