Avonddienst

   15 december 2019         19.00

Ds. S. Ris zal ons voorgaan in deze dienst. Organist is dhr. V.H. Boertjes. Deze dienst staat in het teken van de Alpha Cursus, die 17 december begint.

Collectes:
1e collecte: CvK - Kosten eigen kerkelijke organisatie
2e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen

Lezing uit de Bijbel:
Handelingen 9: 1-19 & Johannes 1: 1-5 + 14


Thema:
Jezus (opnieuw) leren kennen

Terug naar de kalender

   Kinderen en jeugd, Jong volwassenen, Gezinnen, Ouderen