Morgendienst

   16 februari 2020         09.30

In deze dienst gaat ds. S. Ris ons voor. Organist is dhr. P. te Velde.

Collectes:
1e collecte: CvK - Kosten eigen kerkelijke organisatie
2e collecte: Diaconie/PKN - Educatie

Lezing uit de Bijbel: 1 Samuel 3: 1-18
Lied voor de dienst: Hemelhoog 479
Lied 92: 2,3; Hemelhoog 491; Lied 513: 2,4; Lied 320: 1,2,3; Lied 538: 1,4;
Lied 864

Terug naar de kalender

   Kinderen en jeugd, Jong volwassenen, Gezinnen, Ouderen