mevr. H.J. van Herk - Berkhof – Eeuwigheidszondag

   22 november 2020         10.00 uur

In deze dienst gedenken wij onze gemeenteleden die in het kerkelijk jaar, dat op deze zondag tot een einde komt, zijn overleden. Gewoonlijk is dit een dienst waarin de gemeente de nabestaanden in haar midden ontvangt. In de kring van onze gemeente zoeken wij met hen samen troost bij God,
de eeuwige God, en bidden om steun en bemoediging voor allen die een dierbare overledene moeten missen en kracht om het gemis te dragen in het verdere leven.

Dit jaar is dat helaas anders: als gevolg van de coronamaatregelen zullen alleen nabestaanden van de overleden gemeenteleden bij deze dienst aanwezig zijn. Het thema van de dienst is: Leven in Advent. De lezing voor deze zondag is Jesaja 25: 6 – 12.

Zang en muziek worden deze zondag verzorgd door gemeenteleden.
We hopen op een bemoedigend en troostvol samenzijn.

Kijk hier de dienst mee

Terug naar de kalender

   Kinderen en jeugd, Jong volwassenen, Gezinnen, Ouderen