ds. A.A. van der Spek uit Zwartsluis – Cluster 11 en 12

   22 november 2020         19.00 uur

Kijk hier de dienst mee. 

 

Aanvangslied. Psalm 68: 7 en 12 
-Stil gebed en bemoediging
Gebed.

*Opwekking 331: Breng dank aan de eeuwige  
-Lezing Psalm 65
Lied Opwekking 70 Heer onze god hoe heerlijk is uw naam  

Verkondiging 1 Tess. 5: 18 Dank onder alles

Dankgebed en voorbede

Collecte
Slotlied NLB 413: 1, 2, 3 Grote God wij loven U 
Zegen

Terug naar de kalender

   Kinderen en jeugd, Jong volwassenen, Gezinnen, Ouderen