Leerhuisavonden

Deze worden georganiseerd in samenwerking met andere kerken in oecumenisich verband. Zie publicatie in "Ons Kontakt".