Oecumenisch Platform van kerk in Rijssen

Dit platform is een overlegorgaan van de kerken over zaken waar ze ieder voor zich mee bezig zijn. Daaronder vallen geloofszaken en activiteiten die de afzonderlijke kerken ondernemen en mogelijk gezamelijk gedaan kunnen worden. Men kan denken aan:

 • oecumenische diensten
 • gespreksgroepen
 • leerhuizen
 • diaconaal werk
 • liturgie
 • jeugdwerk

Deelnemende kerken zijn tot nu toe:

 • R.K. Geloofsgemeenschap (Dionysiuskerk)
 • Hervormde Gemeente (Open Hof)
 • Geref. Kerk (Ontmoetingskerk)
 • Ned. Prot. Bond (Aan de Regge)
 • Syrisch orthodox kerk

Vanuit de Ontmoetingskerk zijn in dit platform vertegenwoordigd:

Mevr. T. Hoogsteen, voorzitter, Berkenlaan 37, tel. 517354                                                                                                      Dhr J. Kastenberg en dhr. D. Rietberg