Ondersteuning van kerkelijk werk

De afwezigheid door ziekte van ds. Arjan Oosterwijk zal nog een langere periode duren. Omdat de gemeente al gedurende meerdere jaren een onderbezetting heeft gehad in predikanten, is door de kerkenraad besloten op zoek te gaan naar tijdelijke ondersteuning.

Deze heeft zij gevonden in de persoon van ds. Ger Zijl, emeritus predikant wonende in Nijverdal. Ds. Ger Zijl zal gedurende een langere periode vanaf 1 januari 2020 het gemeentewerk ondersteunen. Hij zal het pastorale werk in de wijk van ds. Arjan Oosterwijk op zich nemen en regelmatig voorgaan in de diensten. Ds. Ger Zijl zal zich binnenkort nader voorstellen aan de gemeente.


Naar het nieuwsoverzicht