De week van Rita van Herk

Actie Kerkbalans is gestart. Dit jaar is het thema vooral gericht op onze kerkelijk werkers. Wat doen zij allemaal voor onze kerk en hoe ziet hun werkweek eruit? Deze keer een blog vanuit Rita van Herk, onze kerkelijk werkster. 

Geen dag is hetzelfde, dat is een heel leuke kant van kerkelijk werker zijn. Makkelijker iets te vertellen over de eerste helft van het seizoen 2019-2020.

Wat houdt het pastorale werk in?

Ik biedt pastorale zorg aan gemeenteleden van 75 jaar en ouder, zowel in Oost als in West. Ik heb me voorgenomen in dit eerste jaar dat ik hier ben al deze gemeenteleden een keertje te bezoeken.  Een groep van ca. 130 mensen waarvan ik er nu ongeveer 85 heb gezien.

De bezoeken brengen mij minstens zoveel als het gemeentelid waar ik ben, denk ik regelmatig. Het doet mensen goed als ze eens kunnen vertellen over hun leven aan iemand die naar ze luistert. Tegelijkertijd zijn zij een zegen voor mij:  ik word geregeld geraakt door hoe mensen omgaan het met leven dat het hunne is. Dankbaarheid, veranderen wat ze veranderen kunnen en aanvaarden wat niet veranderd kan, stil vertrouwen op God, dat is wat meerdere oudere gemeenteleden kenmerkt. En dat ontroert en inspireert mij.

Verschillende oudere gemeenteleden zijn overleden; ik heb in de 1e helft van dit seizoen 5x een dankdienst voor het leven van een gestorven gemeentelid geleid.

Door de ziekte van ds. Arjan Oosterwijk heb ik ook verschillende gemeenteleden bezocht in wijk Oost 0-75 jaar. Meerdere gemeenteleden in deze wijk zijn ernstig ziek en met hen meeleven is belangrijk, en gaat voor op andere bezoeken.

Vorming en toerusting

Ik ben betrokken bij toerusting van naobers die in onze gemeente aan de slag gaan. Als je bij iemand op bezoek gaat kun je een gesprek stimuleren, maar ook stil laten vallen. Voor iedereen die namens de gemeente bezoekwerk doet dus wel fijn daar wat van te weten.

Dit najaar was de eerste, in februari zijn de volgende twee avonden. Samen met enkele gemeenteleden die in hun vrije tijd bij een toneelvereniging zitten, bieden we de naobers twee sketches (een gesprek dat heel goed verloopt, een gesprek dat helemaal vast loopt). Plezier hebben en leren gaan hand in hand.

Samen met 5 leden van de kerkenraad hebben we een gemeenteavond voorbereid en gehouden, waarin we als kerkenraad naar de gemeente hebben geluisterd aan de hand van twee vragen: wat is mij dierbaar in het gemeenteleven en wil ik graag behouden? Waarover maak ik mij zorgen? De gemeenteavond was een kostbare avond, het samenwerken in de werkgroep is dat ook. In februari spreken we met de kerkenraad over de oogst van deze gemeenteavond.

Daarnaast ben ik betrokken bij het ouderlingenberaad. Ouderlingen doen gemeentewerk dat van betekenis is voor dat waar het in de gemeente om gaat: weten dat God ons liefheeft, en in reactie daarop God en de naaste liefhebben. Ouderlingen zien veel gemeenteleden; ze geven handen en voeten aan de liefde van God voor mensen. Bij hen betrokken zijn en goed met het samenwerken vind ik heel belangrijk.

Voorgaan in erediensten

Door ziekte van ds. Arjan Oosterwijk heb ik wat meer diensten geleid dan is afgesproken bij mijn aanstelling. Bezig zijn met het Woord van God is een grote zegen – het helpt om met God te leven. Een geschenk.

Tijd voor studie

De Protestantse Kerk in Nederland wil dat predikanten en kerkelijk werkers zich blijvend scholen. Ik heb een training gedaan, ‘Gemeente als gezin’. Ik ben 3x een dag naar Hydepark, Doorn, geweest waar het opleidingscentrum van de PKN gevestigd is. Het gaat om een benadering, systeemtheorie geheten, en die is door een Joodse rabbijn in de USA toegepast op kerkelijke gemeentes. De benadering is helpend waneer er spanningen in de gemeente zijn, of veel veranderingen, of als groei stagneert en krimp intreedt. Ik heb er veel aan gehad.

Ik vind steeds meer mijn weg binnen de Ontmoetingskerk en ben blij dat ik iets waardevols kan toevoegen aan het kerkelijk team.


Naar het nieuwsoverzicht