Bericht Anderhalve Meter Team (AMT)

Allemaal hebben we de afgelopen weken de persconferenties van onze regering gezien, gelezen over de gesprekken tussen minister Grapperhaus en de kerken, en de website van het RIVM mogelijk bekeken. De richtlijn van overheid en RIVM die op het leven van ons als gemeente echt invloed heeft is deze:

Maximaal 30 mensen aanwezig in samenkomsten op zondag en door de week, maar als het enigszins kan zoveel mogelijk digitaal bijeenkomen of anders uitstellen.

Deze maatregel leidt tot de nodige veranderingen in ons gemeenteleven en die benoemen we hieronder.

Kerkdiensten
Het aantal mensen dat tegelijk een kerkdienst mag bezoeken is teruggebracht naar 30. Dat is een flinke verandering; we waren sinds juli gewoon dat 95 mensen naar de dienst konden komen. De kerkenraad heeft besloten dat we als Ontmoetingskerk deze richtlijn gewoon volgen. U kunt zich via de website weer aanmelden voor diensten waar uw cluster aan de beurt is. Is uw cluster niet aan de beurt kijkt u dan vanaf de vrijdagmiddag voorafgaand aan de betreffende zondag of er nog plaatsen vrij zijn, want vanaf dan mogen ook anderen dan de gemeenteleden uit de clusters zich aanmelden.

Avonddiensten
Het besluit dat we vanaf 1 november weer avonddiensten hebben blijft van kracht. Ook voor de avonddiensten kunt u zich dus met ingang van zondag 1 november aanmelden via de website. Of via uw clusterouderling.

Doopdiensten
De doopdiensten blijven zo ze waren. Elke maand is er een ‘doopzondag’. Zowel in de morgen- als in de middagdienst worden vier kinderen gedoopt. Deze diensten zijn niet toegankelijk voor deelname vanuit de clusters. De doopouders willen graag dat hun familie en vrienden aanwezig kunnen zijn. De beschikbare ca. 20 plaatsen gaan dan ook naar de gasten van de doopouders.

Heilig Avondmaal
De bedoeling was op de zondagen 1 en 15 november het Heilig Avondmaal te vieren in zowel de ochtend- als de avonddiensten. De kerkenraad heeft echter moeten besluiten dat drie van deze vier vieringen niet doorgaan. De reden hiervoor is dat nog maar 30 mensen aanwezig mogen zijn, dat is 120 mensen in vier diensten. De kerkenraad denkt dat veel meer dan 120 gemeenteleden het Heilig Avondmaal zouden willen vieren en dat betekent dat velen teleurgesteld zouden moeten worden. Op zondag 15 november wordt in de morgendienst het Avondmaal gevierd. De kerkenraad heeft besloten dat de degenen die op zondag 11 oktober belijdenis van hun geloof aflegden worden uitgenodigd in de kerk het Avondmaal te vieren, samen met predikant ds. Sander Ris, ouderling en diaken. Ook het ‘personeel’ dat aanwezig is in de kerk omdat zij daar die morgen een taak hebben, viert het Avondmaal mee: koster, Beamer team, coördinatoren enz. Alle andere gemeenteleden kunnen thuis aan deze viering mee doen.

Kindernevendienst en oppasdienst
Kindernevendienst en oppasdienst gaan voorlopig weer niet door.

Kinderwerk 12-
Het kinderwerk voor kinderen tot 12 jaar gaat gewoon door: clubs, Kleurrijk enz.

Jongerenwerk 12 – 18 jaar
Het jongerenwerk voor jongeren van 12 – 18 zou begin november van start gaan maar dat gaat helaas niet door. Bij de jeugdclubs Youth, Sarefat en Solid Friends waren het afgelopen seizoen veel jongeren betrokken, en met grote groepen werken is momenteel ook voor deze leeftijdscategorie niet verstandig. Een zorgelijke situatie.

Gebruik van zalen in de kerk, door de week
Op grond van deze richtlijn heeft de kerkenraad besloten het gebruik van ruimtes in de kerk voorlopig niet meer toe te staan voor alle geledingen in het kerkenwerk, met uitzondering van:

• Kinderwerk voor kinderen tot 12 jaar
• Toerusting van leiding van 12+ kinderwerk
• A(nderhalve) M(eter) T(eam)

Gebruik van mondkapjes
Overheid en RIVM gaven het dringende advies dat mensen in binnenruimtes waar zij veel in beweging zijn een mondkapje dragen. In aansluiting op dit advies heeft de kerkenraad besloten dat alle gemeenteleden die op zondag of tijdens weekdagen in de Ontmoetingskerk komen, verplicht een mondkapje moeten dragen. Als zij binnen een zitplaats hebben ingenomen, mag het mondkapje af. Iedereen blijft binnen zoveel mogelijk zitten waar hij/ zij zit. Bij vertrek dragen we het mondkapje weer, tot we weer buiten staan.

Tenslotte
We ondervinden dat het samenleven van mensen met elkaar weer veel meer is ingeperkt. Dat geldt voor bij elkaar komen in huis, waar we per dag maximaal 3 andere mensen mogen ontvangen, dat geldt voor het samenkomen in grotere groepen, zoals de samenkomst van de gemeente op zondag. We hopen en bidden dat we niet moedeloos worden, maar elkaar blijvend opdragen aan God onze Heer, en actief blijven in contact houden met elkaar. Geven we in het bijzonder ook aandacht aan hen die door ziekte, beperking of leeftijd aan huis gebonden zijn.

Namens het AMT,
Rita van Herk, kerkelijk werker


Naar het nieuwsoverzicht