Online kerkdienst zondag 25 oktober

Vandaag zijn er 2 doopdiensten. Aangezien er maar weinig mensen in de kerk mogen zijn tijdens de diensten, zijn deze plaatsen allemaal gereserveerd voor familie en vrienden van de doopouders. Online kun je de diensten natuurlijk wel meebeleven. Dominee Zijl zal voorgaan tijdens beide diensten. Onderstaand vind je de links naar de diensten:

Doopdienst 10.00 uur

Doopdienst 15.00 uur

Kindernevendienst

De Kindernevendienst zorgt ook deze week weer voor een mooie hand-out. Deze week gaat het over Elia en Elisa.

Collectes

De eerste collecte is bestemd voor de NBG. Het is op 25 oktober namelijk Bijbelzondag, en met de collecteopbrengsten kan de NBG ervoor zorgen dat er in binnen- en buitenland projecten ondersteund worden om de Bijbel dichtbij mensen te brengen. De tweede collecte is voor het onderhoud kerkelijke gebouwen.


Naar het nieuwsoverzicht