Nieuws van het 1,5 meter team

De vorige keer schreven we het al: voorlopig hebben we als gemeente het gemeenteleven in en om de Ontmoetingskerk goed ingericht op de maatregelen die overheid, RIVM en de PKN hebben bekend gemaakt. Wij blijven de berichtgeving volgen, zoals u dat zelf thuis vast ook zult doen.

Waarschijnlijk geen gemeenteleden in de kerk tijdens de kerstdiensten

We maken nu alvast het volgende bekend. Mocht met de kerstdagen nog steeds de regel van kracht zijn dat er maximaal 30 mensen een kerkdienst mogen bijwonen, dan zullen bij de kerstnachtdienst en de kerstmorgendienst geen gemeenteleden worden uitgenodigd. Juist bij deze dienst zullen honderden gemeenteleden graag aanwezig willen zijn, en dan zijn er maar tweemaal dertig die dat kunnen doen.

Daarom lijkt het het AMT en de kerkenraad beter dat we als gemeente solidair zijn met elkaar, en er geen gemeenteleden worden uitgenodigd. Uiteraard kunt u thuis wel de uitzending van de diensten op kerstavond en kerstmorgen volgen, via de website, of via kerkdienst gemist. Zolang niet duidelijk is of de voorschriften versoepeld worden, is aanmelding voor de kerkdiensten tijdens de kerstdagen via de website niet mogelijk.

Aangemeld voor een dienst maar toch verhinderd?

We vragen iedereen attent te blijven om u af te melden, wanneer u onverwacht toch niet naar de kerkdienst kunt komen waarvoor u zich had aangemeld. Dan kan uw plaats nog weer worden gegeven aan een ander gemeentelid, en dat is fijn, nu er nog maar 30 mensen naar een dienst mogen komen.


Naar het nieuwsoverzicht