Online kerkdiensten zondag 14 februari

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Dominee Ris gaat voor tijdens de ochtenddienst. Samen met een ouderling en een diaken zal hij het Heilig Avondmaal vieren in de kerk. Je bent van harte uitgenodigd dit thuis mee te vieren. Je kunt thuis het brood eten en de wijn drinken. Hoe je dit kunt doen, lees je in dit document. Tijdens de avonddienst gaat dominee Perk uit Hardenberg voor. Via onderstaande links kun je beide diensten online volgen:

Ochtenddienst Heilig Avondmaal 10.00 uur

Avonddienst 19.00 uur

Kindernevendienst

Bij de Kindernevendienst gaat het deze week over Jona die naar Ninevé gaat. Via onderstaande afbeelding kun je de hand-out downloaden:

Collecte

De eerste collecte tijdens deze dienst is bestemd voor de Stichting Waander Companje. Meer dan 380.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Dat is 1 op de 9 kinderen. Om deze kinderen dezelfde kansen te bieden als leeftijdsgenootjes is deze stichting opgericht. Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen tot 16 jaar uit (een-ouder) gezinnen waar onvoldoende financiële middelen zijn, deel kunnen nemen aan allerlei activiteiten. Denk dan aan het betalen van contributies voor (sport-)verenigingen, bijdragen in (school-)benodigdheden, excursies en studie. Deze collecte wordt dan ook van harte bij je aanbevolen. Je kunt zoals altijd geven via de Givt app of door een gift over te maken naar de diaconie op NL 02 ABNA 0549 0182 42 o.v.v. collecte StWC. De tweede collecte is bestemd voor onderhoud kerkelijke gebouwen.


Naar het nieuwsoverzicht