Online kerkdiensten zondag 2 mei

Zondag zijn er weer 2 diensten. Tijdens de ochtenddienst van 10.00 uur gaat dominee Zijl voor en mogen clusters 2 en 10 naar de kerk. 's Avonds om 19.00 uur gaat mevrouw Venema-van den Berg voor en zijn clusters 3, 6 en 8 welkom in de kerk. Voor alle andere gemeenteleden geldt dat ze van harte uitgenodigd zijn om de diensten online mee te beleven.

Ochtenddienst 10.00 uur

Avonddienst 19.00 uur

Collecte

Beide collectes zijn tijdens de diensten bestemd voor het onderhoud kerkelijke gebouwen. Je geeft eenvoudig via de Givt app of door een bedrag over te maken naar de diaconie.

Fijne zondag!


Naar het nieuwsoverzicht