Renovatie kerktoren

Van medio september tot medio oktober worden er renovatiewerkzaamheden aan de kerktoren van onze kerk uitgevoerd. Aan de binnenkant van de kerktoren "komt ernstige scheurvorming, loszittend, ontzet en naar buiten gedrukt metselwerk voor". Het is bouwkundig noodzakelijk dit te herstellen. Hierbij wordt ook het glas-in-lood in de toren gedemonteerd, gerestaureerd en teruggeplaatst. Ook wordt - waar nodig - aan de buitenkant van de toren, aangrenzende gevels en schoorstenen het metsel- en voegwerk hersteld en wordt muurlood van dakaansluitingen hersteld of vervangen. De werkzaamheden zijn inmiddels uitbesteed en ingepland.

We zijn dankbaar voor de inzet van een aantal bouwkundige kerkleden die helpen met de voorbereiding en coördinatie van het project. 

Tijdens de werkzaamheden kan geen gebruik gemaakt worden van de kerkingang in de toren. De overlast voor kerkgang blijft beperkt. 


Naar het nieuwsoverzicht