Kerkdiensten zondag 17 oktober

Het is deze zondag de zondag van het Werelddiaconaat. Hier mogen we ook bij stilstaan bij de collecte. Tijdens de ochtenddienst gaat dominee Egberts uit Nijkerk voor, de dienst begint om 9.30 uur. 's Avonds om 19.00 uur gaat dominee Post uit Lutten voor. Je bent van harte welkom bij deze diensten!

Collecte

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, in het bijzonder voor Kameroen. De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone, een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werken ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven.

De tweede collecte is voor het eigen werk van de diaconie. Beide collectes worden van harte bij je aanbevolen!


Naar het nieuwsoverzicht