Kerkdiensten zondag 24 oktober

Deze zondag mogen we Bijbelzondag vieren. Samen met kerken in Nederland en Vlaanderen mogen we silstaan bij de Bijbel. Tijdens de ochtenddienst staat het thema 'Op zoek naar betekenis' centraal. De dienst begint om 9.30 uur, mevrouw Venema-van den Berg gaat voor. 's Avonds om 19.00 uur gaat mevrouw van Herk-Berkhof voor en staan we stil bij de profeet Jeremia. Je bent van harte tijdens beide diensten, zowel fysiek als digitaal:

Ochtenddienst 9.30 uur

Avonddienst 19.00 uur

Collecte

De eerste collecte is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het NBG heeft als missie dat iedereen toegang heeft tot de bijbel. De tweede collecte is voor het onderhoud kerkelijke gebouwen. Beide collectes worden natuurlijk van harte bij je aanbevolen.


Naar het nieuwsoverzicht