Kerstproject Kindernevendienst

Het aftellen is begonnen! Over 7 weken is het al KERST. 

Het thema van het kerstproject van de kindernevendienst is: Tel je mee?? De bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist "kleine" mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben. 

Om thuis samen advent en kerst te beleven, bieden wij aan gezinnen binnen onze kerk met kinderen in de basisschoolleeftijd, opnieuw een adventskalender met bijbehorend boekje aan.

Willen jullie zo'n mooie adventskalender ontvangen, stuur dan een mailtje naar: kindernevendienst@ontmoetingskerkrijssen.nl 

Vermeld jullie naam en adres, dan zorgen wij van de kindernevendienst dat jullie de adventskalender thuis ontvangen. Opgeven per mail kan tot en met maandag 15 november. 

De kalender komt in plaats van het kerstpresentje. 


Naar het nieuwsoverzicht