Kerkdiensten zondag 21 november

Deze zondag is het Eeuwigheidszondag: de laatste dag van het kerkelijk jaar, waarop we alle gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden mogen gedenken. We zullen tijdens de ochtenddienst samen met de nabestaanden bidden om steun en bemoediging om het gemis te dragen. De ochtenddienst begint om 9.30 uur en zal worden geleid door mevrouw van Herk-Berkhof en mevrouw Venema-van den Berg. 's Avonds om 19.00 uur zal dominee Ris voorgaan.

Collectes

De eerste collecte is bestemd voor de gemeenschappelijke arbeid van het CvK en de PKN. De tweede collecte is voor het onderhoud kerkelijke gebouwen. 


Naar het nieuwsoverzicht