Kerkdiensten zondag 5 juni

Deze Pinksterzondag doen 11 jonge mensen openbaar belijdenis van het geloof. Wat mooi dat we dit samen met hen mogen vieren! De dienst start om 9.30 uur, dominee Zijl gaat voor. 's Avonds om 19.00 uur gaat mevrouw Venema-van den Berg voor. Je bent van harte welkom in de kerk. Online meekijken kan natuurlijk ook:

Belijdenisdienst 9.30 uur

Avonddienst 19.00 uur

Collecte

De eerste collecte deze zondag is bestemd voor Kerk in Actie. Vele arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie laat boerenfamilies met elkaar samenwerken; zij inspireren hen met bijbelverhalen en leren hen hoe ze met beter landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. De tweede collect is voor het onderhoud kerkelijke gebouwen. Beide collectes worden van harte bij je aanbevolen. Je geeft eenvoudig via de Givt app, bij de collecte tijdens de kerkdienst of door een bedrag over te maken naar de diaconie: NL 92 ABNA 0594 0440 73 (o.v.v. Pinkstercollecte). 


Naar het nieuwsoverzicht