8 maart Biddag voor Gewas en Arbeid

Op woensdag 8 maart is het biddag. Ook dit jaar zal er door de diaconie gecollecteerd worden voor de Voedselbank. En zoals elk jaar kun je ook deze biddag weer levensmiddelen doneren:

  • Koffie
  • Thee
  • Suiker
  • Koffiemelk
  • Crackers
  • Mie
  • Mix voor bami
  • Houdbare melk
  • Chocoladehagelslag

Je kunt de goederen 's middags tussen 15.00 en 16.00 uur bij de kerk afleveren, of 's avonds voorafgaand aan de dienst. Een git geven mag natuurlijk ook. Dit kan 's avonds via de Givt app, door geld in de collectezak te doen of door een bedrag over te maken naar NL02ABNA0594018242 t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk o.v.v. Voedselbank.

Kerkdienst

's Avonds om 19.30 uur zal dominee Egberts voorgaan tijdens de Bidstond voor Gewa en Arbeid. De eerste collecte is bestemd voor de Voedselbank, de tweede collecte is voor het onderhoud kerkelijke gebouwen.


Naar het nieuwsoverzicht