Commissie: Kerkmeester

Kerkmeester

De kerkmeester, houdt toezicht op het onderhoud van kerkgebouw en pastorie en draagt zorg voor de in het gebouw aanwezige installaties. Verder is hij ook verantwoordelijk voor de regeling van geserveerde zitplaatsen

Functie Naam Tel. Contact
Kerkmeester Jan Baan 06-12781852