Commissie: Diakenen

Diaconie is afgeleid van het Griekse woor diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan. 

Daarmee volgt de kerk het voorbeeld van Jezus, die zei dat 'Hij gekomen was om te dienen', om diaken te zijn. Zijn boodschap had de uitwerking dat er steeds meer mensen door geraakt werden: mensen die anderen, de meest kwetsbaren, wilden dienen, door te helpen en voor hen op te komen. 

Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij horende voorzieningen nog altijd mensen die aan de rand van onze samenleving een moeizaam bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen, onder het motto: helpen waar geen (andere) helper meer is'. Die steun kan bestaan uit aandacht, tijd en vaardigheid. Mogelijk wordt er ook financieel bijgesprongen. De diaconie verzamelt de gelden die daarvoor nodig zijn en draagt zorg voor de besteding. Samen met de gemeente hebben de diakenen opdracht voor al deze te zorgen. 

Functie Naam Tel. Contact
Foto van Anja Bruggink Diaken cluster 1 Anja Bruggink 0548-512954
Foto van Wessel van Pijkeren Diaken cluster 2 Wessel van Pijkeren 0548-515804
Foto van Anja Kalkman Diaken cluster 3 Anja Kalkman 06-54342447
Diaken cluster 4 Gerdien Voortman 06-21595286
Foto van Jan Bartels Diaken cluster 5 Jan Bartels 0546-571843
Foto van Fredy Borghuis-ten Brinke Diaken cluster 6 Fredy Borghuis-ten Brinke 06-10579639
Foto van Henk Mensink Diaken cluster 7 Henk Mensink 0548-519434
Foto van Wilma Markvoort-Otten Diaken cluster 8 Wilma Markvoort-Otten 06-37345046
Foto van Arnold Sprakel Diaken cluster 9 Arnold Sprakel 06-31967269
Foto van Jan Schulenburg Diaken cluster 10 Jan Schulenburg 0548-514695
Foto van Aly Siemerink-Koersen Diaken cluster 11 Aly Siemerink-Koersen 0548-518680
Foto van Mark Nijkamp Diaken cluster 12 Mark Nijkamp 0548-544821
Foto van Jolanda de Vries-Pijffers Diaken cluster 13 Jolanda de Vries-Pijffers 06-25472631
Foto van Gerda Hietland-van der Vegt Ondersteunend diaken Gerda Hietland-van der Vegt 0548-517673
Foto van Wim Markvoort Ondersteunend diaken Wim Markvoort 06-22134449
Foto van Mark Dannenberg Ondersteunend diaken Mark Dannenberg 06-14653637
Foto van Anja Pas-Schuitert Ondersteunend diaken Anja Pas-Schuitert 0548-519531
Foto van Johan Brinks Ondersteunend diaken Johan Brinks 06-36173455
Foto van Sabine Voortman - Elkerbout Ondersteunend diaken Sabine Voortman - Elkerbout 0548-543740
Foto van Arjanne Smeijers Ondersteunend diaken Arjanne Smeijers 06-27085590
Foto van Martin Brinks Ondersteunend diaken Martin Brinks 06-51239957
Foto van Mariska Altena - Goorman Ondersteunend diaken Mariska Altena - Goorman 0548-515933
Foto van Mirjam Smit-Goorman Ondersteunend diaken Mirjam Smit-Goorman 06-36043735
Foto van Ineke Harbers Ondersteunend diaken Ineke Harbers 0548-516563
Foto van Jan Slagman Ondersteunend diaken Jan Slagman 06-51335112
Foto van Johan van den Belt Ondersteunend diaken Johan van den Belt 06-14723101