Noabers

Onze kerk is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Op verschillende momenten hebben we gemerkt dat het pastoraat, het omzien naar elkaar in de naam van Christus, de groei niet kon bijhouden. Daarom is besloten om het pastoraat heel anders, kleinschalig en dicht bij de gemeenteleden, te gaan organiseren door middel van het aanstellen van noabers. Zij zijn verantwoordelijk om contact te onderhouden met de hun toegewezen adressen. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor hen en signaleren wat er speelt. Deze signaalfunctie is wezenlijk voor het functioneren van het werk in de clusters en voor het verbeteren van de pastorale zorg in de gemeente.