Commissie: Werkgroep Gemeentecontacten

Werkgroep Gemeentecontacten

E-mail: gemeentecontacten@ontmoetingskerkrijssen.nl
bank: NL22RABO0347395519

De werkgroep gemeentecontacten onderhoudt contacten met onze 4 partnergemeentes in:

- Finsterwalde (Duitsland)
- Apagy (Hongarije)
- Jankafalva (Roemenië)
- Hajdúszpboszló (Hongarije)

Leden van de werkgroep gaan af en toe op bezoek en met dankdag is er een inzamelingsactie van goederen voor een partnergemeente.

 

Update van de werkgroep in 2022:

Ook in onze werkgroep hebben we de Corona periode goed gevoeld: Danige beperkingen in onze contacten, zodat de communicatie alleen schriftelijk of digitaal, of telefonisch kon plaatsvinden. Maar elkaar in de ogen kijken was er niet bij. Toen er wat meer bewegingsvrijheid kwam, hebben we de persoonlijke contacten weer opgepakt. En dat zijn altijd weer emotionele momenten. Die getuigen van dankbaarheid en genegenheid. Binnenkort hoopt er weer een groep gemeenteleden naar Finsterwalde te gaan. Ze zullen, samen met Toda, het Sängerfest bezoeken, en natuurlijk ook met gemeenteleden hernieuwd contact maken Hett is altijd weer een fijn bezoek.

Er wordt over en weer geprobeerd afspraken te maken om de contacten uit te breiden. Recentelijk zijn er meerdere groepen mensen naar Hongarije en Roemenië geweest met een humanitair hulpgoederentransport. Een groep mocht het genoegen smaken om, in Jankafalva, na de kerkdienst op Hemelvaartsdag, het jubileum mee te maken van de contacten over en weer: nu al weer 20 jaar! Er kwamen toen 3 taarten op tafel met de vlaggenkleuren van Roemenië, Hongarije en Nederland.

Aan dit alles is te merken, dat de contacten zeer belangrijk zijn, getuige ook de dankbaarheid, tijdens het uitladen van de meegebrachte kleding, fietsen, naaimachines, knuffels, schoolspullen enz. De predikanten nemen de goederen in ontvangst, en zorgen persoonlijk dat alles een goede bestemming krijgt. De reacties zijn over het algemeen: indrukwekkend, hartelijk en dankbaar.

Wij bevelen ons werk van harte aan, en hopen dat u ons werk wilt blijven ondersteunen.

 

 

 

In opdracht van de kerkenraad van de Ontmoetingskerk te Rijssen is in 1986 de werkgroep Gemeentecontacten opgericht met als doel:

1. om de eigen gemeente te betrekken bij de positie van de medemensen (christenen) in de (communistische) landen achter het IJzeren Gordijn.
2. om door contacten de betrokkenheid te vergroten en het vrijheids- en vijands-denken om te vormen, zodat de beleving en gevoel van de Koude Oorlog wordt doorbroken.
3. om door contacten met medechristenen achter het IJzeren gordijn hen uit hun isolement te halen om hierdoor een gevoel van meerwaarde te kunnen geven.


Doelstellingen:

1. Het omzien naar elkaar, het samen delen van elkaars gaven en gemeenschap in onze Heer en Heiland Jezus Christus.
2. Dit doen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden.
3. Het ontwikkelen en bevorderen van (betere) contacten met de partnergemeenten door middel van gebed, bezoek, tegenbezoek en transporten. a. Geestelijk contact. b. Materieel contact. c. Persoonlijk contact.
4. Voorlichting geven over de partnergemeentes en ons werk, naar onze kerkelijke gemeente in Rijssen, om zo betrokkenheid te creëren en te bevorderen.
5. Geldelijke en materiele inzameling voor de partnergemeenten. Dit alles te mogen doen en gedragen weten door de leden van de kerkenraad, maar bovenal door die ene GOD, waarin we ons allen verbonden mogen weten.

 

Functie Naam Tel. Contact
Foto van Tiny Huizinga-Draaijer Secretaris Tiny Huizinga-Draaijer 0548-542285
Foto van Wim Karkdijk Voorzitter Wim Karkdijk 06-47837991
Foto van Bert-Jan Assink Penningmeester Bert-Jan Assink 06-51503429
Algemeen lid Fien Venema-van den Berg 06-53914277
Algemeen lid Gerard Visser 06-14274765
Algemeen lid Janneke Visser 06-27037279