Commissie: Privacy

Privacy wetgeving (AVG)

Als Ontmoetingskerk Rijssen gaan we om met privacygevoelige persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan lidmaatschapsgegevens, pastorale gegevens en bijdrageadministraties die we registreren, maar ook aan foto’s, video’s en andere gegevens op onze website en sociale media. 
We vinden het erg belangrijk dat deze gegevens zorgvuldig worden gebruikt en opgeslagen en dat we hierbij voldoen aan de wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Privacy verklaring

Hoe we met privacy en al haar facetten omgaan staat beschreven in onze privacyverklaring. Deze verklaring is hier te downloaden:

Privacyverklaring Ontmoetingskerk Rijssen

Privacy voorkeuren

Om de privacy van onze leden te kunnen borgen, moeten we als kerk de privacy-voorkeur van al onze leden kennen. Hiervoor is een formulier op de website geplaatst. Uw voorkeuren worden opgenomen in het zogenaamde privacyregister van onze kerk. Het privacyregister is enkel toegankelijk voor de daarvoor aangewezen personen.

De kerkenraad vindt het belangrijk dat ze de privacy-voorkeur van onze leden kent en vraagt een ieder uitdrukkelijk de privacy-voorkeur in te vullen. Iedereen van 16 jaar en ouder moet het formulier invullen. Voor personen jonger dan 16 jaar moet dit door het ouderlijk gezag gebeuren.

Formulier privacy voorkeuren
 

Datalek

Als er sprake is van een datalek met betrekking tot persoonsgegevens moet dit zo spoedig mogelijk, maar binnen 24 uur gemeld worden op het e-mailadres: privacy@ontmoetingskerkrijssen.nl

Onze privacy coordinator bepaald aan de hand van het datalek stappenplan of er een melding gemaakt moet worden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Datalek definitie

Een vrije uitleg van de datalek definitie is:
Een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, voor onbevoegden toegankelijk waren, of ‘zijn verloren’ gegaan.

Of zoals juridisch uitgelegd wordt:
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Er is volgens de datalek definitie geen sprake van een datalek als er geen persoonsgegevens bij betrokken zijn. We spreken dus niet van een datalek in de zin van de AVG wanneer een prijslijst in de verkeerde handen valt door een beveiligingsincident, of als een lege USB stick kwijt raakt.

De 10 privacy regels.

Er zijn 10 regels opgesteld hoe we willen omgaan met persoonsgegevens. Van de medewerkers, vrijwilligers  en leden verwachten we dat deze regels worden opgevolgd.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, mail dan naar privacy@ontmoetingskerkrijssen.nl

Functie Naam Tel. Contact
Teamlid Jan Spenkelink 06-23085889
Teamlid Freerk Wieringa 06-83597858