Commissie: Jeugdwerk - introductie

Jeugdwerk - introductie

Binnen de Ontmoetingskerk zijn er veel verschillende activiteiten voor de jeugd. We hebben al deze activiteiten voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar ingedeeld in drie groepen. Daarnaast heeft de ontmoetingskerk een jeugdwerker: Egbert-Jan Haselhorst. Hij ondersteunt de jeugdouderlingen en richt zich voornamelijk op de jeugd van 12 jaar en ouder en de begeleiding van de vrijwilligers die zich inzetten als leiding van de clubs voor deze jeugd. 

Jeugdpastoraat:

Er speelt veel in het leven van kinderen, tieners en jongeren. Sommigen komen daar wel door heen en anderen niet of nauwelijks. 

Onze droom is dat elke jongere iemand heeft die naar hem of haar omkijkt. Eventueel door een gesprek, activiteit of aandacht, troost, gebed of luisterend oor. Ons team zou jullie hier graag bij willen helpen!!

Op dit moment is het jeugdpastoraat vacant. Mocht je op zoek zijn naar iemand die pastoraat kan verlenen onder jongeren neem dan contact op met je noaber, de ouderling van je cluster of één van de jeugdouderlingen. De namen kun je hier vinden. 

Jeugdwerk: 

Het jeugdwerk bestaat uit verschillende activiteiten voor jongeren van 12 jaar en ouder binnen en buiten onze kerk. Youth, Solid Friends, Stay Solid en belijdeniscatechisatie. Ook onderhoudt het jeugdwerk contacten met de PCPO scholen en voortgezet onderwijs Reggesteyn en de Passie via de School&Kerk contacten. 

Mark is de coach van deze groep (12+) en aanspreekpunt voor algemene zaken. Zoek je contact met iemand van de clubs dan verwijzen we je naar de betreffende pagina. Aanspreekpunt en coach voor het jeugdwerk is jeugdouderling Mark Nijkamp.

Kinderwerk:

Het kinderwerk binnen de Ontmoetingskerk bestaat uit activiteiten voor kinderen binnen en buiten onze kerk. De kinderoppasdienst, kindernevendienst, kinderdiensten, Rock solid en Kidzclub. 

Adrian is de coach van deze groep en aanspreekpunt voor algemene zaken. Zoek je contact met iemand van de clubs dan verwijzen we je naar de betreffende pagina. Aanspreekpunt en coach voor het kinderwerk is jeugdoudeling Adrian Kwintenberg. 

 

Functie Naam Tel. Contact
Foto van Mark Nijkamp Jeugdouderling Mark Nijkamp 06-42985265
Jeugdouderling Adrian Kwintenberg
Aanspreekpunt jeugdwerk 0-12 jaar Jorien Wessels
Aanspreekpunt jeugdwerk kinderen (0-12 jaar) Judith Geitenbeek
Aanspreekpunt jeugdwerk jongeren (12 jaar en ouder) Daniëlle Klokkenburg
Aanspreekpunt jeugdwerk jongeren (12 jaar en ouder) Marit van Eck
Jeugdwerker Egbert-Jan Haselhorst