Commissie: Jeugdwerk - introductie

Jeugdwerk - introductie

Binnen de Ontmoetingskerk zijn er veel verschillende activiteiten voor de jeugd. We hebben al deze activiteiten voor kinderen en jongeren van 0 - 25 jaar ingedeeld in drie groepen. 

Jeugdpastoraat:

Er speelt veel in het leven van kinderen, tieners en jongeren. Sommigen komen daar wel door heen en anderen niet of nauwelijks. 

Onze droom is dat elke jongere iemand heeft die naar hem of haar omkijkt. Eventueel door een gesprek, activiteit of aandacht, troost, gebed of luisterend oor. Ons team zou jullie hier graag bij willen helpen!!

Op dit moment is het jeugdpastoraat vacant. Mocht je op zoek zijn naar iemand die pastoraat kan verlenen onder jongeren neem dan contact op met je noaber, de ouderling van je cluster of 1 van de jeugdouderlingen. De namen kun je hier vinden. 

Jeugdwerk: 

Bestaat uit verschillende activiteiten voor jongeren binnen en buiten onze kerk. De youth together, solid friends, verschillende losse evenementen en belijdeniscatechisatie. Ook onderhoud het jeugdwerk contacten met de PCPO scholen en voortgezet onderwijs Reggesteyn en de Passie via de School&Kerk contacten. 

Mark is de coach van deze groep (12+) en aanspreekpunt voor algemene zaken. Zoek je contact met iemand van de clubs dan verwijzen we je naar de betreffende pagina. Aanspreekpunt en coach voor het jeugdwerk is Mark Nijkamp.

Kinderwerk:

Het kinderwerk binnen de Ontmoetingskerk bestaat uit activiteiten voor kinderen binnen en buiten onze kerk. De kinderoppasdienst, kindernevendienst, kinderdiensten, rock solid en kidzclub. 

Judith is de coach van deze groep en aanspreekpunt voor algemene zaken. Zoek je contact met iemand van de clubs dan verwijzen we je naar de betreffende pagina. Aanspreekpunt en coach voor het kinderwerk is Judith Geitenbeek

 

Voor vragen kun je altijd terecht bij een van de onderstaande jeugdwerkers. 

Functie Naam Tel. Contact
Foto van Mark Nijkamp Jeugdouderling Mark Nijkamp 06-42985265
Foto van Judith Geitenbeek Algemeen lid coco jeugd Judith Geitenbeek