Commissie: Jeugdwerk - introductie

Jeugdwerk - introductie

Binnen de Ontmoetingskerk zijn er veel verschillende activiteiten voor de jeugd. We hebben al deze activiteiten voor kinderen en jongeren van 0 - 25 jaar ingedeeld in drie groepen. 

Jeugdpastoraat:

Er speelt veel in het leven van kinderen, tieners en jongeren. Sommigen komen daar wel door heen en anderen niet of nauwelijks. 

Onze droom is dat elke jongere iemand heeft die naar hem of haar omkijkt. Eventueel door een gesprek, activiteit of aandacht, troost, gebed of luisterend oor. Ons team zou jullie hier graag bij willen helpen!!

Op dit moment is het jeugdpastoraat vacant. Mocht je op zoek zijn naar iemand die pastoraat kan verlenen onder jongeren neem dan contact op met je noaber, ouderling of Mark Nijkamp. 

Jeugdwerk: 

Bestaat uit verschillende activiteiten voor jongeren binnen en buiten onze kerk. De youth together, solid friends, verschillende losse evenementen en belijdeniscatechisatie. Ook onderhoud het jeugdwerk contacten met de PCPO scholen en voortgezet onderwijs Reggesteyn en de Passie via de School&Kerk contacten. 

Mark is de coach van deze groep (12+) en aanspreekpunt voor algemene zaken. Zoek je contact met iemand van de clubs dan verwijzen we je naar de betreffende pagina. Aanspreekpunt en coach voor het jeugdwerk is Mark Nijkamp.

Kinderwerk:

Het kinderwerk binnen de Ontmoetingskerk bestaat uit activiteiten voor kinderen binnen en buiten onze kerk. De kinderoppasdienst, kindernevendienst, kinderdiensten, rock solid en kidzclub. 

Judith is de coach van deze groep en aanspreekpunt voor algemene zaken. Zoek je contact met iemand van de clubs dan verwijzen we je naar de betreffende pagina. Aanspreekpunt en coach voor het kinderwerk is Judith Geitenbeek

 

Digitale aanmelding voor de activiteiten  

De aanmelding voor alle kind- & jeugdactiviteiten gebeurt via een online formulier. Deze is te vinden op de pagina's van de diverse activiteiten op onze website. We vragen je vriendelijk om het volledige formulier in te vullen om je zoon of dochter aan te melden als hij of zij mee wil doen aan de activiteiten. Dit is niet nodig voor de kinderoppasdienst en de kindernevendienst. De emailadressen van de contactpersoon en eventueel van de leiding is te vinden op onze website. Hier vindt u ook het aanmeldformulier.  Voor vragen kun je altijd terecht bij een van de onderstaande jeugdwerkers. 

Functie Naam Tel. Contact
Foto van Jenet  Nijkamp Jeugdcoach Jenet Nijkamp 06-21169607
Foto van Mark Nijkamp Algemeen lid coco jeugd Mark Nijkamp 06-42985265
Foto van Carine Kreijkes Jeugdcooordinator Carine Kreijkes 0655822225
Foto van Judith Geitenbeek Algemeen lid coco jeugd Judith Geitenbeek