Collecte

Tijdens de diensten worden er twee collecten gehouden.