Archivaris

De archivaris van onze kerk is:

J.L. Feenstra, Nieuwenhuisstraat 58, tel. 512108