Reserveren zalen

Reserveer een ruimte

Kerkdiensten zondag 24 oktober

Deze zondag mogen we Bijbelzondag vieren. Samen met kerken in Nederland en Vlaanderen mogen we silstaan bij de Bijbel. Tijdens de ochtenddienst staat het thema 'Op zoek naar betekenis' centraal. De dienst begint om 9.30 uur, mevrouw Venema-van den Berg gaat voor. 's Avonds om 19.00 uur gaat mevrouw van Herk-Berkhof voor en staan we stil bij de profeet Jeremia. Je bent van harte tijdens beide diensten, zowel fysiek als digitaal: Ochtenddienst 9.30 uur Avonddienst 19.00...

22 oktober 2021

Kerkdiensten zondag 17 oktober

Het is deze zondag de zondag van het Werelddiaconaat. Hier mogen we ook bij stilstaan bij de collecte. Tijdens de ochtenddienst gaat dominee Egberts uit Nijkerk voor, de dienst begint om 9.30 uur. 's Avonds om 19.00 uur gaat dominee Post uit Lutten voor. Je bent van harte welkom bij deze diensten! Collecte De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, in het bijzonder voor Kameroen. De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone, een regio met een droog klimaat. De Lutherse...

15 oktober 2021

Kerkdiensten zondag 10 oktober

Zondag zijn er 2 doopdiensten, er worden 11 kindjes gedoopt. De eerste dienst is 's ochtends om 9.30 uur, de tweede dienst is 's middags om 16.30 uur. Tijdens beide diensten gaat dominee Ris voor. Je bent van harte welkom in de kerk. Online de diensten bekijken kan natuurlijk ook: Ochtenddienst 9.30 uur Middagdienst 16.00 uur Collecte De eerste collecte is voor het Dovenpastoraat. De tweede collectie is voor het onderhoud kerkelijke gebouwen. Beide collectes worden van harte bij je...

8 oktober 2021

Zacharia 14:9

En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.

Wat zeggen onze leden
over het geloof en onze kerk

Kerk TV

Op de website kunt u de zondagdienst elke week terug zien en ook van eerdere weken. Klik hier voor de kerk TV en het archief.

Ons Kontakt

Het mededelingenblad van onze kerk draagt de naam "Ons Kontakt". Hierin worden hoofdzakelijk gegevens vermeld aangaande ons kerkelijk leven. Het verschijnt om de 14 dagen, met uitzondering van de zomervakantie. Klik hier voor meer informatie.

Zendingswerk

U kunt onze zendingsprojecten online volgen. Lees over de verhalen van de mensen uit onze gemeente in het buitenland. Volg hun belevenissen en blijf op de hoogte. Klik hier voor meer informatie.