Gebedsbrief

Wat is een gebedsbrief?

Een gebedsbrief is een verzamelbrief van gebedsonderwerpen en voorbedenpunten rondom een bepaald thema of een bepaalde 
organisatie of groep. In dit geval de Ontmoetingskerk.

Voor wie is deze gebedsbrief?

Deze brief is voor alle mensen die betrokken zijn bij de Ontmoetingskerk , dus voor alle leden van groot tot klein, jong en oud. De gebedsonderwerpen kunnen dus ook voor en door iedereen worden ingebracht!

Waarom een gebedsbrief?

Omdat gebed de motor is van ons geloofsleven en de basis van onze relatie met God. En vanuit onze relatie met God hebben we 
relatie met elkaar als geloofsgemeenschap en als kerk, en mogen we ook met - en voor elkaar bidden, binnen de Ontmoetingskerk en alles wat daarmee te maken heeft. Wij geloven dat we elkaar op die manier kunnen bemoedigen en ondersteunen en samen kunnen bouwen aan krachtige en levendige geloofsgemeenschap.

Hoe werkt een gebedsbrief?

Elke maand komt er op de middenpagina van Ons Kontakt een uitneembaar vel, waarop voor elke dag van de maand een onderwerp staat waarvoor gebeden kan worden m.b.t. de Ontmoetingskerk en haar leden. Dit kunnen actuele zaken zijn, maar ook belangrijke gebeurtenissen of voorbede voor activiteiten of personen of ontwikkelingen.

Hoe komt deze gebedsbrief tot stand?

Er komt een speciaal e-mail adres en telefoonnummer waarop gebedspunten en voorbedenpunten kunnen worden verzameld. We hopen dat zowel commissies, groepen, predikanten, kerkenraad als individuele gemeenteleden per maand gaan bekijken of er binnen hun groep specifieke ontwikkelingen, activiteiten of gebeurtenissen zijn, waarvoor gebeden kan worden, en per maand hun gebedspunten gaan inleveren. Als gebedsgroep hopen we dan eenmaal per maand een actuele brief te maken, waar we samen als gemeente voor kunnen bidden.

Gebedspunten kunnen ingeleverd worden per:
E: gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl
M: 06 - 23 22 64 07  Joop Bökkerink