Commissie: Commissie School en Kerk

Commissie School en Kerk

E-mail: carine@ontmoetingskerkrijssen.nl

In deze commissie wordt besproken hoe om te gaan met kinderen/jongeren en wat scholen en kerken voor elkaar kunnen betekenen. Binnen deze commissie zijn afgevaardigden van de Hervormde kerk, Open Hof, Ontmoetingskerk Reggesteyn, de Passie en de PCPO Rijssen. Deze commissie organiseert twee jaarlijks een studiedag waar jeugdwerkers van de ontmoetingskerk voor uitgenodigd worden.  

Contactpersoon: Carine Kreijkes Tel: 06-55822225