Commissie: Israëlcommissie

israel-vlag-bewegende-animatie-0010

       'En Ik zal Mij over hen verblijden, dat Ik hun weldoe;

en Ik zal hen getrouwelijk in dit land planten,

met Mijn ganse hart en met Mijn ganse ziel.'

       Jeremia 32:41

 

De commissie probeert de leden van de Ontmoetingskerk informatie te verschaffen over het wel en wee van volk en land Israël. Wij proberen met vallen en opstaan 'liefde' te kweken voor geheel Israël, dat wil zeggen het Joodse volk overal in deze wereld. De commissie is er van overtuigd dat Israël Gods volk is, Gods oogappel en dat wij als leden van onze kerkelijke gemeente een diepe verbondenheid met dit volk dienen uit te stralen tot zegen van Israël en onze gehele gemeente.

 

Functie Naam Tel. Contact
Foto van Marco Ephraïm Contactpersoon Marco Ephraïm 06-15249239