Organisatie

College van kerkrentmeesters

Begroting 2020 - Ontmoetingskerk Rijssen Jaarrekening 2019 - Ontmoetingskerk Rijssen Jaarrekening 2018 - Ontmoetingskerk Rijssen Jaarrekening 2017 - Ontmoetingskerk...

Lees verder

Kerkelijk bureau

Wanneer u gaat verhuizen binnen of buiten de plaats graag zo spoedig mogelijk een verhuisbericht sturen naar het kerkelijk bureau. Vertrekt u uit Rijssen en wilt u toch lid blijven,...

Lees verder

Koster

Iedereen kent haar wel. Onze Paulina, staat altijd voor iedereen klaar! Dat doet ze zeker. Wij als College van Kerkrentmeesters vinden dat Paulina ook recht heeft op haar vrije...

Lees verder
Afbeelding bij de commissie: Mediateam

Mediateam

In 2014 is het idee ontstaan om een mediateam op te richten. Binnen de kerk zijn we op zoek gegaan naar gemotiveerde mensen met "verstand van media-zaken". Binnen de kortste...

Lees verder

PR-Man

Om er voor te zorgen dat van de activiteiten in onze kerk melding in diverse bladen wordt gemaakt, kunt u contact opnemen met de P.R. - man van onze kerk. Betreffend de stukken...

Lees verder

Kerkmeester

De kerkmeester, houdt toezicht op het onderhoud van kerkgebouw en pastorie en draagt zorg voor de in het gebouw aanwezige installaties. Verder is hij ook verantwoordelijk voor de...

Lees verder

Ons Kontakt

Het mededelingenblad van onze kerk draagt de naam "Ons Kontakt". Hierin worden hoofdzakelijk gegevens vermeld aangaande ons kerkelijk leven. Het verschijnt om de 14 dagen,...

Lees verder

Beamerteam

Wanneer u een presentatie op de beamer wilt tijdens een dienst, wilt u dan contact opnemen met Jojanneke Spenkelink. De presentatie en eventuele filmpjes moeten 2 dagen voor de...

Lees verder

Camerateam

Wanneer er een dienst moet worden gefilmd dan kunt u contact opnemen met het camerateam van onze kerk. De volgende diensten worden gefilmd: reguliere...

Lees verder
Afbeelding bij de commissie: Organisten

Organisten

Het orgelspel in de kerkdiensten wordt verzorgd door 5 organisten. Contactgegevens vindt u hieronder.  

Lees verder

Privacy

Privacy wetgeving (AVG) Als Ontmoetingskerk Rijssen gaan we om met privacygevoelige persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan lidmaatschapsgegevens, pastorale gegevens en...

Lees verder