Organisatie

Beheer (College van Kerkrentmeesters)

  Begroting 2021 Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017  

Lees verder

Kerkelijk bureau

Wanneer u gaat verhuizen binnen of buiten de plaats graag zo spoedig mogelijk een verhuisbericht sturen naar het kerkelijk bureau. Vertrekt u uit Rijssen en wilt u toch lid blijven,...

Lees verder
Afbeelding bij de commissie: Diakenen

Diakenen

Diaconie is afgeleid van het Griekse woor diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen...

Lees verder

Koster

Iedereen kent haar wel. Onze Paulina, staat altijd voor iedereen klaar! Dat doet ze zeker. Wij als College van Kerkrentmeesters vinden dat Paulina ook recht heeft op haar vrije...

Lees verder
Afbeelding bij de commissie: Mediateam

Mediateam

In 2014 is het idee ontstaan om een mediateam op te richten. Binnen de kerk zijn we op zoek gegaan naar gemotiveerde mensen met "verstand van media-zaken". Binnen de kortste...

Lees verder

PR-Man

Om er voor te zorgen dat van de activiteiten in onze kerk melding in diverse bladen wordt gemaakt, kunt u contact opnemen met de P.R. - man van onze kerk. Betreffend de stukken...

Lees verder

Kerkmeester

De kerkmeester, houdt toezicht op het onderhoud van kerkgebouw en pastorie en draagt zorg voor de in het gebouw aanwezige installaties. Verder is hij ook verantwoordelijk voor de...

Lees verder

Ons Kontakt

Het mededelingenblad van onze kerk draagt de naam "Ons Kontakt". Hierin worden hoofdzakelijk gegevens vermeld aangaande ons kerkelijk leven. Het verschijnt om de 14 dagen,...

Lees verder

Beamerteam

Wanneer u een presentatie op de beamer wilt tijdens een dienst, neem dan contact op met het beamerteam, dat kan via bovenstaand mail adres. Doe dit op tijd (uiterlijk 2 dagen voor...

Lees verder

Camerateam

Wanneer er een dienst moet worden gefilmd dan kunt u contact opnemen met het camerateam van onze kerk. De volgende diensten worden gefilmd: reguliere...

Lees verder

Organisten

Het orgelspel in de kerkdiensten wordt verzorgd door 5 organisten. Contactgegevens vindt u hieronder.  

Lees verder

Privacy

Privacy wetgeving (AVG) Als Ontmoetingskerk Rijssen gaan we om met privacygevoelige persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan lidmaatschapsgegevens, pastorale gegevens en...

Lees verder