Organisatie

Beheer (College van Kerkrentmeesters)

Het CvK (college van kerkrentmeesters) is verantwoordelijk voor de financiën van de Ontmoetingskerk, het opstellen van begrotingen, het personeelsbeleid en het beheer &...

Lees verder

Kerkenraad

Missie en Visie Ontmoetingskerk Rijssen sinds 2016 Missie: Aangeraakt door Gods liefde, bezield door Gods Geest, met Jezus Christus als voorbeeld, samen bouwen aan Gods Koninkrijk....

Lees verder

Kerkelijk bureau

Wanneer u gaat verhuizen binnen of buiten de plaats graag zo spoedig mogelijk een verhuisbericht sturen naar het kerkelijk bureau. Vertrekt u uit Rijssen en wilt u toch lid blijven,...

Lees verder
Afbeelding bij de commissie: Diaconie

Diaconie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen...

Lees verder

Koster

Iedereen kent haar wel. Onze Paulina, staat altijd voor iedereen klaar! Dat doet ze zeker. Wij als College van Kerkrentmeesters vinden dat Paulina ook recht heeft op haar vrije...

Lees verder

Mediateam

In 2014 is het idee ontstaan om een mediateam op te richten. Binnen de kerk zijn we op zoek gegaan naar gemotiveerde mensen met "verstand van media-zaken". Binnen de kortste...

Lees verder

Ons Kontakt

Het mededelingenblad van onze kerk draagt de naam "Ons Kontakt". Hierin worden hoofdzakelijk gegevens vermeld aangaande ons kerkelijk leven. Het verschijnt om de 14 dagen,...

Lees verder

Beamerteam

Wanneer u een presentatie op de beamer wilt tijdens een dienst, neem dan contact op met het beamerteam, dat kan via bovenstaand mail adres. Doe dit op tijd (uiterlijk 2 dagen voor...

Lees verder

Camerateam

Wanneer er een dienst moet worden gefilmd dan kunt u contact opnemen met het camerateam van onze kerk. De volgende diensten worden gefilmd: reguliere...

Lees verder

Organisten

Het orgelspel in de kerkdiensten wordt verzorgd door 5 organisten. Contactgegevens vindt u hieronder. Geschiedenis van het orgel Op 5 oktober 1983 is het orgel in de Gereformeerde...

Lees verder

Privacy

Privacy wetgeving (AVG) Als Ontmoetingskerk Rijssen gaan we om met privacygevoelige persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan lidmaatschapsgegevens, pastorale gegevens en...

Lees verder
Afbeelding bij de commissie: Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenpersoon Wij zijn met elkaar een geloofsgemeenschap. Binnen de ontmoetingskerk willen we dat ieder gemeentelid zich veilig voelt. Gelukkig ervaren veel mensen dat ook zo. Maar...

Lees verder