Kinderoppasdienst

Tijdens de morgendienst is er kinderoppas voor kinderen van 0-4 jaar.  
Contactpersoon: Johanneke Kamphuis, johannekekamphuis@gmail.com 

Op onze site en in het kerkblad staat welke leden er kinderoppasdienst hebben.