Voorbeden

Voor in de grote hal is een mandje op tafel geplaatst. Daarin kunnen briefjes gedeponeerd worden met de vraag om voorbede voor een persoon of een zaak die ons allen ter harte gaat. 5 minuten voor aanvang van de dienst zullen deze briefjes aan de predikant worden gegeven. Hij zal proberen ze te verwerken in het gebed van dankzegging en voorbede.