Commissies

Afbeelding bij de commissie: ZWO

ZWO

OmZien naar de ander, Wereldwijd De ZWO-commissie werkt onder verantwoordelijkheid van de diaconie en heeft als taak de gemeente te informeren en te betrekken in projecten buiten...

Lees verder

Israëlcommissie

       'En Ik zal Mij over hen verblijden, dat Ik hun weldoe; en Ik zal hen getrouwelijk in dit land planten, met Mijn ganse hart en...

Lees verder
Afbeelding bij de commissie: Evangelisatiecommissie

Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie organiseert diverse activiteiten in de Ontmoetingskerk. Evangelisatiediensten (o.a. op 1e Pinksterdag). Het doel van de dienst is om mensen te...

Lees verder
Afbeelding bij de commissie: Werkgroep Gemeentecontacten

Werkgroep Gemeentecontacten

Gasten uit Partnergemeente Finsterwalde Van 22 tot 24 juni 2018 waren 9 personen van onze partnergemeente uit Finsterwalde te gast bij onze Ontmoetingskerk. Het was een prettig...

Lees verder

Net even anders diensten

Wij zijn de commissie 'Net even anders diensten' van de Ontmoetingskerk Rijssen en organiseren jaarlijks een aantal avonddiensten met een thema en muzikale invulling. Ook...

Lees verder

Eredienstcommissie

Deze commissie heeft tot taak: Het stimuleren van de bezinning en de betrokkenheid bij de eredienst van de Ontmoetingskerk in Rijssen in haar situatie. Het zich door...

Lees verder

GemeenteActiviteiten

In opdracht van de kerkenraad heeft de commissie GemeenteActiviteit, sinds 2014, naast het persoonlijk huisbezoek, andere vormen van gemeentepastoraat ontwikkeld en zijn er...

Lees verder

Living Together Course

Je staat op het punt te gaan trouwen of samen te wonen. Of je bent al enkele jaren samen en je wilt een paar avonden stilstaan bij jullie relatie en deze wellicht verdiepen.  Dan...

Lees verder