Commissies

ZWO

OmZien naar de ander, Wereldwijd De ZWO-commissie werkt onder verantwoordelijkheid van de diaconie en heeft als taak de gemeente te informeren en te betrekken in projecten buiten...

Lees verder

Israëlcommissie

       'En Ik zal Mij over hen verblijden, dat Ik hun weldoe; en Ik zal hen getrouwelijk in dit land planten, met Mijn ganse hart en...

Lees verder
Afbeelding bij de commissie: Werkgroep Gemeentecontacten

Werkgroep Gemeentecontacten

De werkgroep gemeentecontacten onderhoudt contacten met onze 4 partnergemeentes in: - Finsterwalde (Duitsland) - Apagy (Hongarije) - Jankafalva (Roemenië) -...

Lees verder

Bijzondere diensten

De commissie Vieren van de Ontmoetingskerk Rijssen organiseert jaarlijks een aantal avonddiensten met een thema en muzikale invulling. Ook werken we samen met andere kerken om...

Lees verder

Vieren

De commissie vieren houdt zich bezig met alle ontwikkelingen op het gebied van onze diensten en de invulling van de diensten.  Zij doet dit o.a. door...

Lees verder

Beroepingscommissie

De beroepingscommissie wordt samengesteld met leden uit de gemeente op het moment dat er een vacature komt voor een predikant.

Lees verder

Living Together Course

Je staat op het punt te gaan trouwen of samen te wonen. Of je bent al enkele jaren samen en je wilt een paar avonden stilstaan bij jullie relatie en deze wellicht verdiepen.  Dan...

Lees verder