Commissie: Diaconie

Diaconie

E-mail: diaconie@ontmoetingskerkrijssen.nl
bank: NL02ABNA0594018242

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan. 

Daarmee volgt de kerk het voorbeeld van Jezus, die zei dat 'Hij gekomen was om te dienen', om diaken te zijn. Zijn boodschap had de uitwerking dat er steeds meer mensen door geraakt werden: mensen die anderen, de meest kwetsbaren, wilden dienen, door te helpen en voor hen op te komen. 

Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij horende voorzieningen nog altijd mensen die aan de rand van onze samenleving een moeizaam bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen, onder het motto: helpen waar geen (andere) helper meer is'. Die steun kan bestaan uit aandacht, tijd en vaardigheid. Mogelijk wordt er ook financieel bijgesprongen. De diaconie verzamelt de gelden die daarvoor nodig zijn en draagt zorg voor de besteding. Samen met de gemeente hebben de diakenen opdracht voor al deze te zorgen. 

Hieronder kunt u de financiële stukken vinden:

Begroting 2024

Voor de ANBI-gegevens van de Diaconie klik hier

Hieronder staan alle diakenen en leden van het Dagelijks Bestuur vermeld. 
In het Dagelijks Bestuur van de diaconie zijn deze functies vertegenwoordigd:

- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Algemeen adjunct
- Algemeen lid

Functie Naam Tel. Contact
Foto van Jan Draaijer Voorzitter Jan Draaijer 0548-789908
Foto van Hans Roelofs Algemeen adjunct - dagelijks bestuur diaconie Hans Roelofs 0548-513270
Foto van Anja Draaijer - Markvoort Secretaris Anja Draaijer - Markvoort 0548-517914
Foto van Ina Dekkers - Wessels Penningmeester Ina Dekkers - Wessels 0548-517421
Foto van Henk Ligterink Algemeen lid - dagelijks bestuur diaconie Henk Ligterink 06-13691632
Foto van Johan Abbink Diaken cluster 1 Johan Abbink 0548-520757
Foto van Wessel van Pijkeren Diaken cluster 2 Wessel van Pijkeren 0548-515804
Foto van Jan Schulenburg Diaken cluster 3 Jan Schulenburg 0548-514695
Foto van Gerdien  Voortman - Mensink Diaken cluster 4 Gerdien Voortman - Mensink 06-21595286
Diaken cluster 5 Vacant Vacant
Foto van Fredy Borghuis - ten Brinke Diaken cluster 6 Fredy Borghuis - ten Brinke 06-10579639
Foto van Henk Mensink Diaken cluster 7 Henk Mensink 0548-519434
Foto van Wilma Markvoort - Otten Diaken cluster 8 Wilma Markvoort - Otten 06-37345046
Foto van Arnold Sprakel Diaken cluster 9 Arnold Sprakel 06-31967269
Foto van Jannita Meenks - Slagman Diaken cluster 10 Jannita Meenks - Slagman 0548-520888
Foto van Aly Siemerink - Koerssen Diaken cluster 11 Aly Siemerink - Koerssen 0548-518680
Foto van Mark Nijkamp Diaken cluster 12 Mark Nijkamp 0548-544821
Foto van Jolanda de Vries - Pijffers Diaken cluster 13 Jolanda de Vries - Pijffers 06-25472631
Foto van Anita van Brussel Ondersteunend diaken Anita van Brussel 06-42016905
Foto van Mark Dannenberg Ondersteunend diaken Mark Dannenberg 06-14653637
Foto van Wim Markvoort Ondersteunend diaken Wim Markvoort 06-22134449
Foto van Jan Slooijer Ondersteunend diaken Jan Slooijer 06-33445552
Foto van Johan Brinks Ondersteunend diaken Johan Brinks 06-36173455
Foto van Sabine Voortman - Elkerbout Ondersteunend diaken Sabine Voortman - Elkerbout 0548-543740
Foto van Arjanne Assink - Smeijers Ondersteunend diaken Arjanne Assink - Smeijers 06-27085590
Foto van Martin Brinks Ondersteunend diaken Martin Brinks 06-51239957
Foto van Mariska Altena - Goorman Ondersteunend diaken Mariska Altena - Goorman 0548-515933
Foto van Mirjam Smit - Goorman Ondersteunend diaken Mirjam Smit - Goorman 06-36043735
Foto van Jan Slagman Ondersteunend diaken Jan Slagman 06-51335112
Foto van Johan van den Belt Ondersteunend diaken Johan van den Belt 06-14723101