Commissie: ZWO

ZWO

E-mail: zwo@ontmoetingskerkrijssen.nl
bank: NL92 ABNA 0594 0440 73

OmZien naar de ander, Wereldwijd

De ZWO-commissie werkt onder verantwoordelijkheid van de diaconie en heeft als taak de gemeente te informeren en te betrekken in projecten buiten Nederland. De projecten hebben betrekking op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking.

Op deze drie werkterreinen wil de ZWO zich richten bij het navolgen van Jezus in woord en daad. 
De ZWO-commissie heeft als doelstelling om de gemeente te stimuleren en te informeren over het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Een aantal van deze projecten komen tot stand vanuit het landelijke orgaan, zoals Kerk in Actie. Echter richt de ZWO-commissie zich ook op zelfgekozen projecten waarbij het de bedoeling is de gemeente nauw hierbij te betrekken.

Mocht u een project willen aandragen dan kunt u deze naar de ZWO-commissie mailen.

Functie Naam Tel. Contact
Voorzitter Harmina Manenschijn
Foto van Janice Zonnebeld Penningmeester Janice Zonnebeld 06 3126 7905
Foto van Johan van de Belt Teamlid Johan van de Belt 06 1472 3101
Teamlid Edwin Voortman 0548 543 740
Teamlid Werner Prins 06 2462 2937
Teamlid Joyce Ligterink
Teamlid Wilma Wijsbeek