Kerkelijke bijdrage

Deze kunnen per bank of giro worden overgemaakt op het rekeningnummer van de kerk:

Bank: NL48 ABNA 0559482213 ( t.n.v. penningmeester Geref. Kerk Rijssen)
LET OP: Dit rekeningnummer is alleen voor de kerkelijke bijdrage.


Het automatisch incasseren hiervan beheert:

Jan Spenkelink, Fluitekruid 9, 7463 EE, tel. 06-23085889